Asociaţia pentru Managementul Serviciilor de Apă şi de Canalizare Mehedinţi, s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre (denumită în continuare aria Serviciului), precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare strategia de dezvoltare).

          Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul “poluatorul plăteşte”, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnicoedilitară aferentă Serviciului.

La acest moment membrii asociaţi sunt:

 1. Consiliul Judeţean  Mehedinţi
 2. Municipiul Drobeta Turnu Severin
 3. Oraşul  Baia de Arama
 4. Oraşul Strehaia
 5. Comuna Bala
 6. Comuna Rogova
 7. Comuna Devesel
 8. Comuna Ciresu
 9. Comuna Cujmir
 10.  Comuna Vînjulet
 11. Comuna Breznita Ocol
 12. Comuna Dîrvari
 13. Comuna Obîrsia de Cîmp
 14. Comuna Braniste
 15. Comuna Simian
 16. Oraşul Vînju Mare
 17. Comuna Izvoru Bîrzii
 18. Comuna Hinova
 19. Comuna Bîcles
 20. Comuna Obîrsia Closani
 21. Comuna Jiana
 22. Comuna Burila Mare
 23. Comuna Corcova
 24. Comuna Patulele
 25. Comuna Punghina
 26. Comuna Malovat
 27. Comuna Corlatel
 28. Comuna Ponoarele
 29. Comuna Timna

  30.Comuna Gârla Mare

  31.Comuna Svinita

  32.Comuna Vrata

  33.Comuna Vladaia