DECEMBRIE

NOIEMBRIE

 

OCTOMBRIE

SEPTEMBRIE

 

AUGUST

IULIE

IUNIE

MAI

APRILIE

 

MARTIE

FEBRUARIE

 • Dispozitia nr. 181 din 23.02.2022 privind convocarea Consiliului Judetean Mehedinti 
 • Dispozitia nr. 180 din 23.02.2022 privind numirea de catre Presedintele Consiliul Judetean Mehedinti a unui Director medical interimar la Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin 
 • Dispozitia nr. 179 din 21.02.2022 executie, vacanta, de Consilier clasa I, grad asistent, gradatia 5 din cadrul Compartimentului Avizari - Autorizari, Control, Serviciul Avizari • Autorizari, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
 • Dispozitia nr. 178 din 21.02.2022 privind virarea de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare in bugetul propriu al judetului pe anul 2022 
 • Dispozitia nr. 177 din 18.02.2022 privind modificarea art.1 al Dispozitiei nr.26/26.01.2022 a Presedintelui Consiliului Judetean Mehedinti 
 • Dispozitia nr. 176 din 18.02.2022 privind acordarea gradatiei 5 corespunzatoare transei de vechime in munca, domnului TAMIS VASILE SILVIU - Consilier juridic clasa I, grad superior, gradatia 4 din cadrul Serviciului de Utilitati Publice si Managementul Proiectelor cu Finantare din POIM - Directia Tehnica - Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 175 din 18.02.2022 privind acordarea gradatiei 4 corespunzatoare transei de vechime in munca, doamnei ISUF LOREDANA- Consilier clasa I, grad superior, gradatia 3 din cadrul Serviciului Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism 
 • Dispozitia nr. 174 din 15.02.2022 privind constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie"pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare, recompartimentare spatii interioare si eficientizare energetica Corp Cl a Spitalului Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin"
 • Dispozitia nr. 173 din 15.02.2022 privind constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor depuse in vederea atribuirii prin Anunt de Participare a contractului cu obiectul: Servicii de proiectare pentru expertizare tehnica drumuri si poduri (inclusiv prospectarea terenului), D.A.L.I., proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor, proiect tehnic de executie, documentatii pentru obtinere avize/autorizatii, asistenta tehnica din partea proiectantului, aferente obiectivului de investitii: ,,Modernizare si reabilitare DJ 562-Gemeni - DN 56A - (Obarsia de Camp) - intersectie cu DJ 562 cu DN 56A-DN56B + DJ 564 - intersectie DJ 562 (Scapau) intersectie 562 A (Patulele) intersectie DN 56A (Nicolae Balcescu)". 
 • Dispozitia nr. 172 din 14.02.2022 privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul de promovare in gradul profesional imediat 
  superior celui detinut de functionarul public de executie din cadrul Compartimentului Informatica, Administrare Portal, Serviciului lndrumare lnstitutii Subordonate, Informatica, Administrare Portal- Directia Resurse Umane
 • Dispozitia nr. 171 din 11.02.2022 privind numirea reprezentantului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Mehedinti, in calitate de membru in cadrul Consiliului 
  Consultativ al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Mehedinti 
 • Dispozitia nr. 170 din 09.02.2022 privind revocarea domnului lsuf Constantin - Alin din calitatea de membru in cadrul Consiliului Consultativ al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Mehedinti 
 • Dispozitia nr. 169 din 09.02.2022 privind convocarea Consiliului Judetean Mehedinti
 • Dispozitia nr. 168 din 08.02.2022 Privind numirea doamnei Vladuti Florina-Andreea-Malina in functia contractuala, vacanta, de consilier din cadrul Cabinetului Presedintelui
 • Dispozitia nr. 167 din 03.02.2022 Privind delegarea unor atributii doamnei Mindreci Ionelia Elena-Sef serviciu grad II al Serviciului Indrumare Institutii Subordonate, Informatica, Administrare Portal-Directia Resurse Umane, pana la revenirea titularului postului, dar nu mai mult de 6 luni intr-un an calendaristic  
 • Dispozitia nr. 166 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Simcea Carmen – Inspector de specialitate GR. IA, gradatia 3(temporar ocupat cu ½ norma) in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism 
 • Dispozitia nr. 165 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Chircu Andrei Costel – Inspector de specialitate GR. IA, gradatia 2(temporar ocupat cu ½ norma) in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism
 • Dispozitia nr. 164 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Buzatu Dana Mihaela – Inspector de specialitate GR. IA, gradatia 5(temporar ocupat cu ½ norma) in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism
 • Dispozitia nr. 163 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Modoaca Dumitru – Inspector de specialitate GR. IA, gradatia 5(temporar ocupat) in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism 
 • Dispozitia nr. 162 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Stoican Constantin – Inspector de specialitate GR. IA, gradatia 5(temporar ocupat) in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism 
 • Dispozitia nr. 161 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Gidea Anghel – Inspector de specialitate GR. IA, gradatia 5(temporar ocupat) in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism 
 • Dispozitia nr. 160 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Zimtea Oana Madalina – Consilier clasa I, grad superior, gradatia 3 in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism 
 • Dispozitia nr. 159 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Cupa Viviana Miana – Consilier clasa I, grad superior, gradatia 3 in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism
 • Dispozitia nr. 158 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Isuf Loredana – Consilier clasa I, grad superior, gradatia 3 in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism 
 • Dispozitia nr. 157 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Varzan Alexandra Gabriela – Consilier clasa I, grad superior, gradatia 4 in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism 
 • Dispozitia nr. 156 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Strinoiu Bogdan Tiberiu– Consilier clasa I, grad superior, gradatia 4 in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism 
 • Dispozitia nr. 155 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Draghia Octavia Mariana – Consilier clasa I, grad superior, gradatia 4  in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism 
 • Dispozitia nr. 154 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Moldoveanu Andra Madalina – Consilier clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism 
 • Dispozitia nr. 153 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Burtea Mina Alina – Consilier clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism 
 • Dispozitia nr. 152 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Iovan Alexandra Magdalena – Consilier clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism 
 • Dispozitia nr. 151 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Mitroi Felicia – Consilier clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism 
 • Dispozitia nr. 150 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Gherghe Emilia Mari – Consilier clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism
 • Dispozitia nr. 149 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Stefanescu George Sebastian – Consilier clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism 
 • Dispozitia nr. 148 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Ilina Catalin Gabriel – Consilier clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism
 • Dispozitia nr. 147 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Zinca Grigore – Consilier clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism 
 • Dispozitia nr. 146 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Visan Amalia Livia -   Sef serviciu  grad II al Serviciului Managementul Proiectelor Dezvoltare Durabila, Turism - Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism 
 • Dispozitia nr. 145 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Nanciu Antoanera Renatta -  Director executiv grad II al Directiei  Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabila, Turism 
 • Dispozitia nr. 144 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Marin Robert Silviu – Inspector de specialitate gr. I,  gradatia 3 in cadrul  Compartimentului Guvernanta Corporativa- Directia Buget - Finante, Achizitii Publice
 • Dispozitia nr. 143 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei   Pasolea Ana Corina – Inspector de specialitate gr. II,  gradatia 1 in cadrul  Serviciului Buget-Finante, Colectarea Creantelor Bugetare - Directia Buget - Finante, Achizitii Publice
 • Dispozitia nr. 142 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Bora Mariana - Consilier  clasa I, Grad  asistent, gradatia 5 in cadrul  Compartimentului Guvernanta Corporativa - Directia Buget - Finante, Achizitii Publice 
 • Dispozitia nr. 141 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Birlea Amalia Aura - Consilier  clasa I, Grad  principal, gradatia 2 in cadrul  Compartimentului Guvernanta Corporativa - Directia Buget - Finante, Achizitii Publice 
 • Dispozitia nr. 140 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Tiuca Lucian Costin - Consilier achizitii publice, clasa I, Grad  principal, gradatia 2 in cadrul Biroului Achizitii Publice, Directia Buget - Finante, Achizitii Publice 
 • Dispozitia nr. 139 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Radulescu Florin Ciprian- Consilier achizitii publice, clasa I, Grad  superior, gradatia 3 in cadrul  Biroului Achizitii Publice, Directia Buget - Finante, Achizitii Publice 
 • Dispozitia nr. 138 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei    Echert Mioara Iordana - Consilier achizitii publice, clasa I, Grad  superior, gradatia 4 in cadrul  Biroului Achizitii Publice, Directia Buget - Finante, Achizitii Publice 
 • Dispozitia nr. 137 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Echert Mioara Iordana - Consilier achizitii publice, clasa I, Grad principal, gradatia 4 in cadrul  Biroului Achizitii Publice, Directia Buget - Finante, Achizitii Publice 
 • Dispozitia nr. 136 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Burducea Bogdan Cristian Sef Birou Grad II  al Biroului Achizitii Publice, Directia Buget -Finante, Achizitii Publice 
 • Dispozitia nr. 135 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei   Rosoga Paula Clara- Consilier clasa I Grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Buget-Finante, Colectarea Creantelor Bugetare, Directia Buget -Finante, Achizitii Publice 
 • Dispozitia nr. 134 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Suitariu Cristina Liliana - Inspector clasa I Grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Buget-Finante, Colectarea Creantelor Bugetare, Directia Buget -Finante, Achizitii Publice 
 • Dispozitia nr. 133 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Dobre Liviu Cosmin Inspector clasa I Grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Buget-Finante, Colectarea Creantelor Bugetare, Directia Buget -Finante, Achizitii Publice 
 • Dispozitia nr. 132 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Despa Nicolcea Mariana - Consilier clasa I Grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Buget-Finante, Colectarea Creantelor Bugetare, Directia Buget -Finante, Achizitii Publice 
 • Dispozitia nr. 131 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Mangu Adela Ruxandra- Consilier clasa I Grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Buget-Finante, Colectarea Creantelor Bugetare, Directia Buget -Finante, Achizitii Publice 
 • Dispozitia nr. 130 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Vijulie Maria Loredana-Director executiv grad II al Directiei Buget -Finante, Achizitii Publice 
 • Dispozitia nr. 129 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Giuroiu Claudia Verginica – Ingrijitor, gradatia 2 in cadrul Compartimentului Personal de Deservire - Directia Contabilitate, Evidenta Patrimoniului 
 • Dispozitia nr. 128 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Guran Adela – Ingrijitor, gradatia 2 in cadrul Compartimentului Personal de Deservire - Directia Contabilitate, Evidenta Patrimoniului 
 • Dispozitia nr. 127 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Ciulpan Adriana – Ingrijitor, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Personal de Deservire - Directia Contabilitate, Evidenta Patrimoniului 
 • Dispozitia nr. 126 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Rogobete Eugen Octavian – Muncitor calificat tr. IA, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Personal de Deservire - Directia Contabilitate, Evidenta Patrimoniului 
 • Dispozitia nr. 125 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Raveanu Traian Cristian - Inspector tr. IA, gradatia 4 in cadrul Serviciului Contabilitate Evidenta Patrimoniului, PSI - Directia Contabilitate, Evidenta Patrimoniului 
 • Dispozitia nr. 124 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei   Dragomir Mihaela - Inspector clasa I, grad principal, gradatia 5 in cadrul Serviciului Contabilitate Evidenta Patrimoniului, PSI - Directia Contabilitate, Evidenta Patrimoniului 
 • Dispozitia nr. 123 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Mihaescu Marian - Referent clasa III, grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Contabilitate Evidenta Patrimoniului, PSI - Directia Contabilitate, Evidenta Patrimoniului 
 • Dispozitia nr. 122 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Neamtu Constanta - Referent clasa III, grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Contabilitate Evidenta Patrimoniului, PSI - Directia Contabilitate, Evidenta Patrimoniului 
 • Dispozitia nr. 121 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Ghergulescu Raluca - Inspector clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Contabilitate Evidenta Patrimoniului, PSI - Directia Contabilitate, Evidenta Patrimoniului 
 • Dispozitia nr. 120 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Cirjoi Silvia Claudia -Consilier clasa I, grad superior, gradatia 3 in cadrul Serviciului Contabilitate Evidenta Patrimoniului, PSI - Directia Contabilitate, Evidenta Patrimoniului 
 • Dispozitia nr. 119 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Dinca Lia Ramona -Consilier clasa I, grad superior, gradatia 4 in cadrul Serviciului Contabilitate Evidenta Patrimoniului, PSI - Directia Contabilitate, Evidenta Patrimoniului 
 • Dispozitia nr. 118 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei   Bosoanca Delia -Consilier clasa I, grad superior, gradatia 4 in cadrul Serviciului Contabilitate Evidenta Patrimoniului, PSI - Directia Contabilitate, Evidenta Patrimoniului 
 • Dispozitia nr. 117 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Burtica Luminita Anca -Consilier clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Contabilitate Evidenta Patrimoniului, PSI - Directia Contabilitate, Evidenta Patrimoniului 
 • Dispozitia nr. 116 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Pieptanatu Aneta -Consilier clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Contabilitate Evidenta Patrimoniului, PSI - Directia Contabilitate, Evidenta Patrimoniului 
 • Dispozitia nr. 115 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Argintoianu Doru Adrian-Sef serviciu grad II al Serviciului Contabilitate Evidenta Patrimoniului, PSI- DirectiA Contabilitate, Evidenta Patrimoniului 
 • Dispozitia nr. 114 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Popescu Daniela Delia Director executiv grad II al Directiei Contabilitate, Evidenta Patrimoniului 
 • Dispozitia nr. 113 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Tamis Vasile Silviu-Consilier clasa I, grad superior, gradatia 4  in cadrul  Serviciului de Utilitati Publice si Managementul Proiectelor cu finantare din POIM-Directia Tehnica Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 112 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Michescu Simona-Inspector clasa I, grad superior, gradatia 2  in cadrul  Serviciului de Utilitati Publice si Managementul Proiectelor cu finantare din POIM-Directia Tehnica Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 111 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului   Filip Lucian Ion- Inspector clasa I, grad superior, gradatia 5  in cadrul  Serviciului de Utilitati Publice si Managementul Proiectelor cu finantare din POIM-Directia Tehnica Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 110 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Margineanu Laurentiu Mihai-Consilier clasa I, grad superior, gradatia 2  in cadrul Serviciului de Utilitati Publice si Managementul Proiectelor cu finantare din POIM-Directia Tehnica Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 109 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Margineanu Laurentiu Mihai-Consilier clasa I, grad principal, gradatia 2  in cadrul Serviciului de Utilitati Publice si Managementul Proiectelor cu finantare din POIM-Directia Tehnica Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 108 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Mosneanu Marius Eugen-Consilier clasa I, grad superior, gradatia 3  in cadrul  Serviciului de Utilitati Publice si Managementul Proiectelor cu finantare din POIM-Directia Tehnica Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 107 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Scaueru Silviu-Consilier clasa I, grad superior, gradatia 4  in cadrul  Serviciului de Utilitati Publice si Managementul Proiectelor cu finantare din POIM-Directia Tehnica Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 106 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Mitroi Costel- Sef serviciu grad II, al Serviciului de Utilitati Publice si Managementul Proiectelor cu finantare din POIM-Directia Tehnica Investitii, Dezvoltare Teritoriala
 • Dispozitia nr. 105 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Bubatu Alexe – Referent de specialitate clasa II,  grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Investitii, Lucrari Publice, Administrarea si Gestionarea Drumurilor si Podurilor Judetene, Directia Tehnice-Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 104 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Ulmet Daniela Elena – Consilier juridic clasa I,  grad superior, gradatia 4 in cadrul  Serviciului Investitii, Lucrari Publice, Administrarea si Gestionarea Drumurilor si Podurilor Judetene, Directia Tehnice-Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 103 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Neamtu Florin Gabriel-  Inspector  clasa I,  grad superior, gradatia 2 in cadrul Serviciului Investitii, Lucrari Publice, Administrarea si Gestionarea Drumurilor si Podurilor Judetene, Directia Tehnice-Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 102 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Costache Catalin Lucian -  Inspector clasa I,  grad superior, gradatia 3 in cadrul Serviciului Investitii, Lucrari Publice, Administrarea si Gestionarea Drumurilor si Podurilor Judetene, Directia Tehnice-Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 101 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Nistor Cristian Daniel- Inspector clasa I,  grad superior, gradatia 4 in cadrul  Serviciului Investitii, Lucrari Publice, Administrarea si Gestionarea Drumurilor si Podurilor Judetene, Directia Tehnice-Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 100 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului   Sarbu Lazar Marian- Inspector clasa I,  grad superior, gradatia 5 in cadrul  Serviciului Investitii, Lucrari Publice, Administrarea si Gestionarea Drumurilor si Podurilor Judetene, Directia Tehnice-Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 99 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Albu Mircea Constantin- Inspector clasa I,  grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Investitii, Lucrari Publice, Administrarea si Gestionarea Drumurilor si Podurilor Judetene, Directia Tehnice-Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 98 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului   Trocan Constantin- Consilier clasa I,  grad superior, gradatia 5 in cadrul  Serviciului Investitii, Lucrari Publice, Administrarea si Gestionarea Drumurilor si Podurilor Judetene, Directia Tehnice-Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 97 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Curelea Armand Emanoil- Consilier clasa I,  grad superior, gradatia 2 in cadrul Serviciului Investitii, Lucrari Publice, Administrarea si Gestionarea Drumurilor si Podurilor Judetene, Directia Tehnice-Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 96 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Chirita Valentin- Consilier clasa I,  grad superior, gradatia 5 in cadrul  Serviciului Investitii, Lucrari Publice, Administrarea si Gestionarea Drumurilor si Podurilor Judetene, Directia Tehnice-Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 95 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Brabete Elisabeta- Consilier clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Serviciului Investitii, Lucrari Publice, Administrarea si Gestionarea Drumurilor si Podurilor Judetene, Directia Tehnice-Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 94 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Buzatu Leontin Victor- Sef serviciu   grad II al Serviciului Investitii, Lucrari Publice, Administrarea si Gestionarea Drumurilor si Podurilor Judetene, Directia Tehnice-Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 93 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Veverita Marinel Ionel-Director Executiv adjunct  grad II al Directiei Tehnice-Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 92 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei   Draghia Daniela-Director Executiv grad II al Directiei Tehnice-Investitii, Dezvoltare Teritoriala 
 • Dispozitia nr. 91 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Socite Silvia – Consilier juridic clasa I,  grad superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Administrarea Patrimoniului Public si Privat -  Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
 • Dispozitia nr. 90 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Istodoroniu Ionela Diana – Inspector clasa I,  grad principal, gradatia 4 in cadrul Compartimentului Administrarea Patrimoniului Public si Privat -  Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
 • Dispozitia nr. 89 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Istodoroniu Ionela Diana – Inspector clasa I,  grad asistent, gradatia 4 in cadrul Compartimentului Administrarea Patrimoniului Public si Privat -  Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
 • Dispozitia nr. 88 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Balulescu Camelia Mariana – Inspector clasa I,  grad  superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Administrarea Patrimoniului Public si Privat -  Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
 • Dispozitia nr. 87 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Stoian Razvan Gabriel  – Inspector clasa I,  grad superior, gradatia 4 in cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Banca de Date Urbane, GIS, sErviciul Avizari-Autorizari, Urbanism si Amenajarea Teritoriului- Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
 • Dispozitia nr. 86 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Papa Alexandrina – Inspector clasa I,  grad superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Banca de Date Urbane, GIS, Serviciul Avizari-Autorizari, Urbanism si Amenajarea Teritoriului- Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
 • Dispozitia nr. 85 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Cenuse Nela – Consilier clasa I,  grad superior, gradatia 4 in cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Banca de Date Urbane, GIS, Serviciul Avizari-Autorizari, Urbanism si Amenajarea Teritoriului- Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
 • Dispozitia nr. 84 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Sisman Mircea Marian – Inspector clasa I,  grad principal, gradatia 2 in cadrul Compartimentului Avizari-Autorizari,Control- Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
 • Dispozitia nr. 83 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Cosma Mihaela – Inspector clasa I,  grad superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Avizari-Autorizari,Control- Directia Urbanism si Amenajarea Teritorului
 • Dispozitia nr. 82 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Hirsovescu Laura Monica – Inspector clasa I,  grad superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Avizari-Autorizari,Control- Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
 • Dispozitia nr. 81 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Gogea Maria – Inspector clasa I,  grad superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Avizari-Autorizari,Control- Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
 • Dispozitia nr. 80 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Albu Liliana Doinita-Sef serviciu grad II al Serviciului Avizari-Autorizari, Urbanism si Amenajarea Teritoriului- Directia Urbanism s iAmenajarea Teritoriului 
 • Dispozitia nr. 79 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Florea Marius – Inspector clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Control Intern Managerial 
 • Dispozitia nr. 78 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Bidilici Adrian-Director Executiv grad II, al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti 
 • Dispozitia nr. 77 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Badea Emanoil-Director Executiv grad II, al Directiei Publice Comunitare Judetene de Evidenta a Persoanelor Mehedinti 
 • Dispozitia nr. 76 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Cenuse Claudiu Andrei-Director grad II al Directiei Administrarea Geoparcului ,,Platoul Mehedintinti
 • Dispozitia nr. 75 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Paunescu Gheorghe- Sofer tr. I, gradatia 5 in cadrul Compartimentului  Personal Auto, Serviciul Media, Autorizare si Monitorizare Activitate Transport-Directia Resurse Umane 
 • Dispozitia nr. 74 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Lupu Alexandru- Sofer tr. I, gradatia 4 in cadrul Compartimentului  Personal Auto, Serviciul Media, Autorizare si Monitorizare Activitate Transport-Directia Resurse 
 • Dispozitia nr. 73 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Gherghe Petre Doru- Sofer tr. I, gradatia 4 in cadrul Compartimentului  Personal Auto, Serviciul Media, Autorizare si Monitorizare Activitate Transport-Directia Resurse Umane 
 • Dispozitia nr. 72 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Despa-Nicolcea Marian - Sofer tr. I, gradatia 5 in cadrul Compartimentului  Personal Auto, Serviciul Media, Autorizare si Monitorizare Activitate Transport-Directia Resurse Umane 
 • Dispozitia nr. 71 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Ciulpan Sorin - Sofer tr. I, gradatia 5 in cadrul Compartimentului  Personal Auto, Serviciul Media, Autorizare si Monitorizare Activitate Transport-Directia Resurse Umane 
 • Dispozitia nr. 70 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Berindei Mircea- Sofer tr. I, gradatia 5 in cadrul Compartimentului  Personal Auto, Serviciul Media, Autorizare si Monitorizare Activitate Transport-Directia Resurse Umane 
 • Dispozitia nr. 69 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Buzatu Oana Constantina – Sef serviciu grad II  al Serviciului Media , Autorizare si Monitorizare Activitate Transport-Directia Resurse Umane 
 • Dispozitia nr. 68 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Cretescu Lorin Claudiu – Inspector de specialitate grad IA, gradatia 3 in cadrul Compartimentului Indformatica, Administrare Portal, Serviciul Indrumare Institutii Subordonate, Informatica,, Administrare Portal-Directia Resurse Umane 
 • Dispozitia nr. 67 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Sanfiroiu Cristinel- Referent de specialitate clasa II, grad principal, gradatia 5 in cadrul Compartimentului  Media, Autorizare si Monitorizare Activitate Transport, Serviciul Media, Autorizare si Monitorizare Activitate Transport - Directia Resurse Umane 
 • Dispozitia nr. 66 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Catruc Dumitru- Consilier clasa I, grad asistent, gradatia 1 in cadrul Compartimentului Informatica, Administrare Portal, Serviciul Indrumare Institutii Subordonate, Informatica,  Administrare Portal-Directia Resurse Umane 
 • Dispozitia nr. 65 din 03.02.2022Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Limban Luminita Madi - consilier clasa I, grad principal, gradatia 2 in cadrul CompartimentuluiInformatica, Administrare Portal, Serviciul Indrumare Institutii Subordonate, Informatica, Administrare Portal-Directia Resurse Umane 
 • Dispozitia nr. 64 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Lazar Mihaela Laura- Inspector clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Indrumare Institutii Subordonate, Serviciul Indrumare Institutii Subordonate, Informatica,, Administrare Portal-Directia Resurse Umane 
 • Dispozitia nr. 63 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului  Daogaru Dragos Constantin-  Inspector, clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Indrumare Institutii Subordonate, Serviciul Indrumare Institutii Subordonate, Informatica, Administrare Portal-Directia Resurse Umane 
 • Dispozitia nr. 62 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Bostina Liviu Catalin- Referent de specialitate clasa II, grad superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Indrumare Institutii Subordonate, Serviciul Indrumare Institutii Subordonate, Informatica, Administrare Portal-Directia Resurse Umane 
 • Dispozitia nr. 61 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei   Mindreci Ionelia Elena – Sef Serviciu grad II, al Serviciului Indrumare, Institutii Subordonate, Informatica, Administrare Portal-Directia Resurse Umane 
 • Dispozitia nr. 60 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Stoian George - Consilier, clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare, Administrativ-Directia Resurse Umane 
 • Dispozitia nr. 59 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Strinoiu Anca - Consilier, clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare, Administrativ-Directia Resurse Umane 
 • Dispozitia nr. 58 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Ispas Camelia Eugenia- Consilier, clasa I, grad superior, gradatia 4 in cadrul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare, Administrativ-Directia Resurse Umane 
 • Dispozitia nr. 57 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Sima Daniela-Consilier, clasa I, grad superior , gradatia 5 in cadrul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare, Administrativ-Directia Resurse Umane  
 • Dispozitia nr. 56 din 03.02.2022 Privind  stabilirea drepturilor salariale ale domnului   Isuf  Constantin Alin – Director executiv grad II al Directiei Resurse Umane 
 • Dispozitia nr. 55 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Tarusi Nina Niculina – Auditor clasa I, grad superior, gradatia 4 in cadrul Compartimentului Audit Public Intern
 • Dispozitia nr. 54 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Constantinescu Monica Adela – Auditor clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Audit Public Intern 
 • Dispozitia nr. 53 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Simcea Gheorghe Florian – Auditor clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Audit Public Intern 
 • Dispozitia nr. 52 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Arbanasi Giorgiana Magda - consilier, gradatia 1, (1/2 norma) in cadrul Cabinetului Presedintelui 
 • Dispozitia nr. 51 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Trandafir Florin Cristian – Director Cabinet, gradatia 5 in cadrul Cabinetului Presedintelui 
 • Dispozitia nr. 50 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Stochina-Streinescu Mirela - consilier, gradatia 3 in cadrul Cabinetului Presedintelui 
 • Dispozitia nr. 49 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Iordache Ana- consilier, gradatia 5 (1/2 norma) in cadrul Cabinetului Presedintelui  
 • Dispozitia nr. 48 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  Baboniu Dora – Referent grad IA , gradatia 5 in cadrul Compartimentului Petitii, Relatii cu publicul, Serviciul Administratie Publica Locala, Relatia cu consiliul Judetean, Petitii-Directia Juridica, Administratie publica Locala 
 • Dispozitia nr. 47 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Ibrion Stefana- consilier clasa I grad superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Petitii, Relatii cu publicul, Serviciul Administratie Publica Locala, Relatia cu consiliul Judetean, Petitii-Directia Juridica, Administratie publica Locala 
 • Dispozitia nr. 46 din 03.02.2022 Privind  stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Banciu Alina – Referent de specialitate clasa II, grad superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Relatia cu consiliul judetean, Serviciul Administratie Publica Locala, Relatia cu consiliul Judetean, Petitii-Directia Juridica, Administratie publica Locala 
 • Dispozitia nr. 45 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Nedelcu Holtea Georgiana-Oana - consilier clasa I grad superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Relatia cu consiliul judetean, Serviciul Administratie Publica Locala, Relatia cu consiliul Judetean, Petitii-Directia Juridica, Administratie publica Locala 
 • Dispozitia nr. 44 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Daescu Mariana Janina - consilier clasa I grad superior, gradatia 4 in cadrul Compartimentului Relatia cu Consiliul Judetean, Serviciul Administratie Publica Locala, Relatia cu Consiliul Judetean, Petitii-Directia Juridica, Administratie publica Locala 
 • Dispozitia nr. 43 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Popescu Nicolita- consilier clasa I grad superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Relatia cu consiliul judetean, Serviciul Administratie Publica Locala, Relatia cu consiliul Judetean, Petitii-Directia Juridica, Administratie publica Locala  
 • Dispozitia nr. 42 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Citu Marcela Dionisa-Sef serviciu grad II al Serviciului Administratie Publica Locala, Relatia cu consiliul Judetean, Petitii-Directia Juridica, Administratie publica Locala
 • Dispozitia nr. 41 din 03.02.2022 Privind doamnei Ciocarda Marinela -Inspector de specialitate, grad II, gradatia 4 in cadrul Compartimentului  Arhiva,  Editare Monitorul Oficial, Informatii Clasificate - Directia Juridica, Administratie Publica Locala   
 • Dispozitia nr. 40 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Cazacu Radu -Consilier Juridic clasa I, grad asistent, gradatia 5 in cadrul Compartimentului  Arhiva, Editare Monitorul Oficial, Informatii Clasificate - Directia Juridica, Administratie Publica Locala  
 • Dispozitia nr. 39 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Vilcu Andrei -Consilier Juridic clasa I, grad asistent, gradatia 0 in cadrul Compartimentului Contencios, Viza de legalitate- Directia Juridica, Administratie Publica Locala   
 • Dispozitia nr. 38 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Vamvu Anda Ecaterina Elisabeta - consilier Juridic clasa I, grad principal, gradatia 2 in cadrul Compartimentului Contencios, Viza de legalitate- Directia Juridica, Administratie Publica  Locala   
 • Dispozitia nr. 37 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Vuvrea Ana Maria Giorgiana-Consilier Juridic clasa I, grad principal, gradatia 2 in cadrul Compartimentului Contencios, Viza de legalitate- Directia Juridica, Administratie Publica Locala   
 • Dispozitia nr. 36 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Piroi Elena Silvia-Consilier Juridic clasa I, grad superior, gradatia 4 in cadrul Compartimentului Contencios, Viza de legalitate- Directia Juridica, Administratie Publica Locala   
 • Dispozitia nr. 35 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Sanfiroiu Alina Sorina-Consilier Juridic clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Contencios, Viza de legalitate- Directia Juridica, Administratie Publica Locala   
 • Dispozitia nr. 34 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Chirita Iancu-Consilier juridic, clasa I, grad superior, gradatia 5 in cadrul Compartimentului Contencios, Viza de legalitate-Directia Juridica, Administratie Publica Locala   
 • Dispozitia nr. 33 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Ianculescu Doriana Naziana-Director executiv grad II al Directiei Juridice, Administratie Publice Locala 
 • Dispozitia nr. 32 din 03.02.2022 Privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului Mednyanszky Stefan Ladislau-Secretarul General al Judetului grad II 
 • Dispozitia nr. 31 din 03.02.2022 Privind  incetarea suspendarii raporturilor de serviciu si reluarea activitatii de catre doamna Marincu-Patruti Amalia-consilier clasa I, grad superior in cadrul Compartimentului Petitii, Relatii cu publicul Registratura, Serviciul Administratie Publica Locala, Relatia cu consiliul judetean, Petitii-Directia Juridica, Administratie Publica Locala 

IANUARIE